Forsiden
Manuelt Påmeldingsskjema til FENTEtrøkket 28. - 30. august 2009

SKRIV UT SKJEMAET - FYLL INN OG SEND PR. POST ELLER FAX


Påmelding innen 1. august kr 250,-  Påmelding etter 1. august kr 350,-

Pakkepris inkl. foredrag/kåseri fredag, turmasj og festmiddag inkl.underholdning på lørdag
kr 850,- ved påmelding før 1. juli.  Pakkepris etter 1. juli kr 1050,-.

MERK AV FOR BESTILLING                            Foredrag          FENTEtrøkk         Fjellbuffet     Pakkepris      Busstransport
MED KRYSS NEDENUNDER)                           fredag              turmarsj                 m/underholdning                         
                                                                                Kr 200,-             Kr 250,-                Kr 600,-          Kr 1050,-         Kr 100,-

                                                                                                       (etter 1.aug. kr 350)                 (etter 1. juli)

Deltager nr.1 Navn ansvarlig påmelder


......................................................................................................Fødselsdato..........................
(HUSK Å MERK MED DETTE NAVNET PÅ INNBETALING )


Adr:..............................................................................................Epost.......................................

Tlf: ............................Ønsker (sett kryss)  (   )                    (   )                        (   )                    (   )                (   )

Deltager nr.2 Navn:..........................................................................Fødselsdato...........................

Adr:.............................................................................................Epost.......................................

Tlf: ............................Ønsker (sett kryss)  (   )                      (   )                        (   )                     (   )                (   )

Deltager nr. 3 Navn:........................................................................Fødselsdato............................

Adr:.............................................................................................Epost.......................................

Tlf: ............................Ønsker (sett kryss)  (   )                      (   )                        (   )                     (   )                (   )

Deltager nr. 4 Navn:........................................................................Fødselsdato...........................

Adr:..............................................................................................Epost.......................................

Tlf: ............................Ønsker (sett kryss)  (   )                       (   )                        (   )                      (   )                (   )


ANTALL TURDELTAGERE……..x. 350 etter 1.aug  kr................Antall foredrag (fredag)….….x 200, kr.............

Antall fjellbuffet inkl.underholdning............x 600, kr..................Antall pakkepris ....…x1050 (etter 1. juli) kr...................

Avtalt bekreftet overnatting Referanse………..…………kr…………….............

 


ALL PÅMELDING ER BINDENDE NÅR DEN ER INNBETALT

Dersom det ikke er plass på ett skjema, bruk nytt skjema som vedlegg og skriv at dette er side 2 og så videre.
Skriv totalt antall sider som påmeldingen består av på den første siden og foreta summering på den siste siden.


TA KOPI AV SKJEMA OG SEND TIL FAX 32 74 36 66 ELLER PR. POST, se nedenunder. 

ETTER PÅMELDING KAN TOTAL SUM INNBETALES TIL BANKKONTO 2351.72.04773


Adresse:    FENTUN I ØVRE NUMEDAL, v/Torill Rennehvammen,  3632 UVDAL