SIDE 2 Påmeldingsskjema til FENTEtrøkket 2009
                                                                                            Foredrag     FENTEtrøkk          Fjellbuffet         Pakkepris             Buss-
                                                                                            fredag          turmarsj           m/underholdning                           transport
                                                                                            kr 200,-        Kr 250,-                    Kr 600,-            Kr 1050,-               kr 100,-
                                                                                                          (Etter 1.aug kr 350,-)                              (etter 1.juli)
Deltager nr. 5 
Navn:…….…………… ……………………..………Fødselsår....…...............................

Adr:…………………………………………………Epost.......................…………………..................

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 6 Navn:…….…………………………………..………Fødeselsår..……..........................

Adr:………………………………………………….Epost………....................….............................

 Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 7 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår….............…................

Adr:…………………………………………………..Epost....................…………………................

TTlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )             (   )             (   )

Deltager nr. 8 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår………….....................

Adr:…………………………………………………Epost.......................…………………...............

Tlf: ………………...........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )              (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 9 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår……………...................

Adr:………………………………………………….Epost………....................…...............................

Tlf:.... ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )              (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 10 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår.....……….…..............

Adr:…………………………………………………..Epost....................……………….…................

Tlf: ……………….............Ønsker (sett kryss)    (   )               (   )              (   )               (   )             (   )
SIDE 3 Påmeldingsskjema FENTEtrøkket 2009

                                                                      Foredrag     FENTEtrøkk          Fjellbuffet         Pakkepris             Buss-
                                                                                            fredag          turmarsj           m/underholdning                           transport
                                                                                            kr 200,-        Kr 250,-                    Kr 600,-            Kr 1050,-             kr 100,-
                                                                                                          (Etter 1.aug kr 350,-)                              (etter 1.juli)
                                                

Deltager nr. 11
Navn:…….…………………………………..………Fødselsår…………...................

Adr:…………………………………………………Epost.......................………...............…………

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 12 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår...........…………........

Adr:………………………………………………….Epost………......................…...........................

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr .13 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår.......……………........

Adr:………………………………………………….Epost………....................….............................

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 14 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår.....…..........…………

Adr:…………………………………………………..Epost...................................………………….

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 15
Navn:…….…………………………………..………Fødselsår.......…………............

Adr:…………………………………………………Epost.......................…………...............………

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 16 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår......…….………........

Adr:………………………………………………….Epost……….....................…............................

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )