Manuelt Påmeldingsskjema til FENTEtrøkket 29. - 31. august 2008
PÅMELDING TIL FENTEtrøkket (SKRIV UT SKJEMAET - FYLL INN OG SEND KOPI PR. POST
Påmelding innen 1. august 2008 kr 175,- (etter 1.august kr 250,-) (Påmelding FENTEtrøkkhelgen kr 300,-)
Pakkepris inkl. foredrag/kåseri fredag, turmasj og festmiddag på lørdag kr 700,- ved påmelding før 1. august.
Pakkepris etter 1. august kr 775,- (ikke mulig å bestille pakkepris om du melder deg på selve FENTEtrøkkhelgen).
* Nytt tilbud i år:  Lunsj ved innkomst etter FENTEtrøkket bestående av lapskaus, vaffel eller melkekake og kaffe kr 85,-
                                                                                                                                                                              
    (MERK AV FOR BESTILLING           Foredrag    FENTEtrøkk  Fentuns         Pakkepris    Lunsj ved
     MED KRYSS NEDENUNDER)         fredag          turmarsj         Fjellbuffet                         innkomst *
                                                                    kr 200,-    Kr 250,-        Kr 400,-       Kr 775,-     kr  85-
Deltager nr.1 Navn ansvarlig påmelder

……………………………………...............................Fødselsår........……………............................
(HUSK Å MERK MED DETTE NAVNET PÅ INNBETALING )
 
Adr:……………………………………..................Epost..................….................………………….

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr.2 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår.......…………................

Adr:…………………………………………………Epost.......................………....................………

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 3 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår.......………….…..........

Adr:………………………………………………….Epost………....................…..............................

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

Deltager nr. 4 Navn:…….…………………………………..………Fødselsår........………..........……

Adr:…………………………………………………..Epost....................…………................….……

Tlf: ………………........Ønsker (sett kryss)     (   )               (   )                (   )               (   )             (   )

ANTALL TURDELTAGERE…...…x.250    kr................... Antall foredrag (fredag)….….x 200, kr.......................
Antall fjellbuffet inkl.en drikke.................x 400, kr....................Antall pakkepris ………x 775       kr..........................
Antall lunsj ved innkomst............x 85 kr..................Avtalt bekreftet overnatting Ref..…………kr…………….............
ALL PÅMELDING ER BINDENDE NÅR DEN ER INNBETALT
VED FLERE DELTAGERE BRUK DENNE LINKEN OG FÅ EKSTRA SKJEMA                                                                                                       
TA KOPI AV SKJEMA OG SEND TIL FAX 32 74 36 66 ELLER PR. POST, se nedenunder. 
ETTER PÅMELDING KAN TOTAL SUM INNBETALES TIL BANK KONTO 1594 25 49633
Mottaker er FENTUN I ØVRE NUMEDAL, v/Torill Rennehvammen,  3632 Uvdal.