PÅMELDINGSLISTE TIL FENTETRØKKET 24. - 25. august 2007
SKRIV UT SKJEMAET OG FYLL INN OG SEND OSS KOPI PR. POST
Påmelding innen 1. august 2007 kr 175,- (etter 1.august kr 250,-) (Påmelding Fentetrøkkhelgen kr 300,-)
Pakkepris inkl. foredrag fredag, turmasj og festmiddag på lørdag kr 650,- ved påmelding før 1. august.
Pakkepris etter 1. august kr 725,- (ikke mulig å bestille pakkepris om du melder deg på selve Fentetrøkkehelgen).
                                                                                                                                                                              
                                                                                   Foredrag      Fentetrøkk     Fentuns        Pakkepris
(kryss av for ønsket alternativ                                       fredag          turmarsj         Fjellbuffet      
 på den stiplede linjen etter epost)                                kr 200,-        Kr 250,-        Kr 350,-      Kr 725,-

1 Navn ansvarlig påmelder

……………………………………...............................født……………
(HUSK Å MERKE MED DETTE NAVNET PÅ INNBETALING ! )
Adr:……………………………………………………………………

Tlf: …………………E-post……………………......................................................................................

2 Navn:…….…………………………………..………født…………..

Adr:……………………………………………………………………

Tlf: ………………....E-post………………………..................................................................................

3 Navn:…….…………………………………..………født……………

Adr:…………………………………………………………….............

Tlf: ………………….E-post……………………….....…........................................................................

4 Navn:…….…………………………………..………født……………

Adr:………………………………………………………………………

Tlf: ………………….E-post…………………………….........................................................................

5 Navn:…….…………………………………..………født……………...

Adr:……………………………………………………….........................

Tlf: ………………………….E-post…………………….….…..........................................................….
ANTALL TURDELTAGERE………… x.250,-....  Antall foredrag (fredag)…………...........x 200,-............
Antall fjellbuffet ……………..................x 350,-..... Antall pakkepris ……………................. x 725,-............
Avtalt bekreftet overnatting Ref..………………KR……………
ALL PÅMELDING ER BINDENDE NÅR DEN ER INNBETALT
VED FLERE DELTAGERE BRUK EKSTRA SKJEMA OG ENDRE NUMRENE.                                                                                                       
TA KOPI AV SKJEMA OG SEND TIL FAX 32 74 36 66 ELLER PR. POST, se nedenunder.
ETTER PÅMELDING KAN TOTAL SUM INNBETALES TIL BANK KONTO 1594 25 49633
Mottaker er FENTUN I ØVRE NUMEDAL, v/Torill Rennehvammen,  3632 Uvdal.