Om oss
 
Fentun er et et gammalt dialektord for "jentene" og nettverksgruppa teller i dag 12 bedrifter innen håndverk og tradisjon, mat og kultur, overnatting, servering og aktiviteter, helse og velvære.  Bedriftene har alle tilhold i Nore og Uvdal kommune som ligger øverst i Numedal. Medlemsbedriftene spenner over et vidt spekter av tilbud og tjenester, men vi har alle et felles mål om å gjøre hverandre sterkere gjennom felles markedsføring, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Fentun ble etablert i 1999 og møtene dreide seg i starten i stor grad om praktiske forhold rundt drift og administrasjon. Siden kom flere bedrifter inn og markedsføring og egenutvikling kom mer i fokus.

Fentun er et nettverk i kontinuerlig utvikling.   FENTEtrøkket er nok arrangementet som Fentun har markert seg mest gjennom, men målet er også å bli synlig på andre arenaer.