MEDLEMMER INNEN HÅNDVERK
 
Gunhild Aasen
Stoffstugu Bunadsenteret i Numedal
 
Telefon:  32745258 -  97129835
http://www.stoffstugu.no/
gunhild@stoffstugu.no
                                                                          

Gunn Elise Nørstebø
Gunns Vevprodukter
Telefon:  32743920 -90873863 
www.numedal.net/gunns-vevprodukter 
gunn.elise@c2i.net
                                                                                                

Anita E. Bekkeseth
Sølvsmed Anita E. Bekkeseth 
Telefon:   32743929 - 95805341
anita.e.bekkeseth@c2i.net