MEDLEMMER INNEN TRADISJONSMAT
 
Brita Brun og Gunhild Brun
Fjellsmak                                                            
      
Telefon:  32743071 - Brita 48181972 - Gunhild  91328030
                                                                                           
Anne Berit Nicolaysen
Kirkebygda Produkter
Telefon: 32743017 -  91199322
http://www.uvdalsrosa.no/