Handlingsplan 2007 - 2010

HANDLINGSPLAN FOR FENTUN 2007-2010

Visjoner og mål:

Kvinnelige næringsdrivende (eiere/ledere) skal i kvinnenettverket Fentun finne fellesskap, støtte, inspirasjon og muligheter til personlig og faglig vekst.

O I kvinnenettverket skal man behandle hverandre og hverandres synspunkter med respekt. Enhver skal kunne føle trygghet og samhold. Ethvert medlem skal kunne ta opp ting som hun ønsker råd og hjelp til, og alle skal føle at de blir tatt på alvor. Fentun skal ha utvikling og vekst i så vel egen bedrift som i nettverket som mål.

O Nettverket skal synliggjøre medlemsbedriftene og deres produkter, samt kvinners egenskaper som gründere og ledere.
O Nettverket skal bidra til aktiviteter i kommunen.
O Nettverket skal være medaktører og pådrivere innenfor næringsutvikling

Nettverket skal kunne ha samarbeidstiltak med andre kvinnenettverk, med lokalt nærings- og destinasjonsselskap og med det offentlige.

Nettverket skal kunne dele seg inn i faggrupper, tverrfaglige grupper og/eller bransjegrupper. Innsatsen skal settes inn på følgende områder i perioden:

 
Delmål:
 

O   Fokus på utvikling av kvinnenettverket/hvordan bli bedre

  • Temamøter og kurs

O   Fokus på egenutvikling/bedriftsutvikling – faglig og personlig vekst

  • Temamøter og kurs
  • Mentorfunksjon?

O   Fokus på felles markedsføring

  • Utvikle nettsida/markedsføre nettsida
  • Utvikle konsepter som rundturer og lignende  

O   Fokus på utvikling av lønnsomme fellesarrangement

  • Forbedre Fentetrøkket
  • Vurdere eventuelle andre arrangement 

Godkjent i årsmøte 13.2.07