Sommer vinter opplevelser
 
Bente Roer
Uvdal Skisport
    
Telefon:  91782390
benteroer@start.no


Reidun Lassegård
Uvdal Aktivitetsgård         
Telefon:  32743282 - 99540984
www.aktivitetsgard.no
reidunlassegaard@hotmail.com