Medlemsbedrifter
Fentun teller i dag over 20 medlemsbedrifter. Disse vil bli presentert med bilde og mer utfyllende tekst i tiden som kommer. Alle bedriftene er listet opp under "hvem er vi", og du finner også litt informasjon under "kart".