Tradisjonsmat

FjellSmak
v/ Brita og Gunhild Brun, 3632 Uvdal
Tlf. 32 74 30 71   Faks 32 74 30 21


Kirkebygda Produkter
  www.uvdalsrosa.no  
v/ Anne Berit Nicolaysen, 3630  Rødberg
Tlf. 32 74 30 17 / 911 99 322