Nettverk for kvinner

 Hvem er så Fentun? Vi er kvinner med egne bedrifter innen reiseliv /aktivitetsbedrifter, kunst/håndverk og matforedling fra øvre Numedal.  Vi er nå i ferd med å utvide Fentun og i løpet av våren er gruppen utvidet med flere lokale kvinner.  Siden 1999 har vi hatt et nettverk der vi  utveksler ideer, høster av hverandres erfaringer og gir hverandre råd og støtte på ulike områder.  Vi er alle eiere og/eller daglige ledere av hver vår bedrift, og en av hovedmålsetningene våre er er å vise at samhold gir styrke. Et annet mål er å inspirere hverandre, utvikle bedriftene våre og gjøre dalen vår mer kjent.  Vi ønsker også at vi ved vårt samarbeid kan være brobyggere og inspirere andre til å bygge allianser både innen og på tvers av eget fagområde.