Håndverk
Stoffstugu Bunadsenteret i Numedal  www.stoffstugu.no
v/ Gunhild Aasen, 3629 Nore  Tlf / Faks: 32 74 52 58
 

Gunn's Vevprodukter www.numedal.net/gunns-vevprodukter
v/ Gunn Elise Nørstebø, 3632 Uvdal  Tlf 32 74 39 20 Faks 32 75 39 21